Pizza

Mặc dù ngày nay pizza xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng nó vẫn được xem là món ăn đặc trưng của ẩm thực Ý. Thông thường thì có thể nhận thấy các thành phần khác của pizza là sốt cà chua và pho mát mozzarella.