Bảo Mật Thông Tin

Có hiệu lực từ ngày February 14, 2018

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho tất cả dịch vụ của Tasteshare và tất cả các công ty con và các chi nhánh trực thuộc Tasteshare (gọi chung, “Tasteshare”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), và các ứng dụng cho di động, các dịch vụ của ứng dụng cho máy tính bàn, các phần mềm hoặc các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên, từ hoặc qua những điều đã nói ở trên (gọi chung, “Dịch Vụ”). Chúng tôi cung cấp Chính Sách Bảo Mật này để giải thích các thực hành của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bất kỳ bên thứ ba nào khác, như các ứng dụng và trang web sử dụng Facebook ngay cả khi chúng có thể truy cập thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi Dịch Vụ. Xin hãy đọc Chính Sách Bảo Mật này, và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đại chỉ info@tasteshare.net.  Ngoài ra, xin lưu ý rằng, trừ khi chúng tôi xác định một thuật ngữ trong Chính Sách Bảo Mật này, tất cả các từ viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này đều có cùng ý nghĩa như trong các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi tại http://tasteshare.net/terms

Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này, thì bạn không thể sử dụng Dịch Vụ.

CÁCH THỨC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin là để cung cấp và cải tiến Dịch Vụ của chúng tôi, để quản lý việc sử dụng Dịch Vụ của bạn (bao gồm cả tài khoản của bạn, nếu bạn là chủ tài khoản) và để bạn có thể thưởng thức và dễ dàng điều hướng các Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông Tin Tài Khoản 

Khi bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định có thể được sử dụng để nhận diện bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và ảnh của bạn (gọi chung, "Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân" hoặc "TTNDCN"). Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định khác mà không được coi là TTNDCN vì nó có thể không được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn. Nếu bạn chọn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản thông qua một trong các tài khoản Facebook, bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi tên đăng nhập (hoặc ID người dùng) sao cho danh tính của bạn có thể được xác thực bởi Tài Khoản Facebook đó. Khi sự xác thực được hoàn thành, chúng tôi sẽ có thể liên kết tài khoản của bạn với Tài Khoản Facebook và truy cập một số TTNDCN nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ảnh và các TTNDCN khác mà cài đặt bảo mật của bạn trên Tài Khoản Facebook cho phép chúng tôi truy cập. Chúng tôi không nhận hoặc lưu trữ mật khẩu của bất kì Tài Khoản Facebook nào của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng TTNDCN của bạn để liên hệ với bạn về các email, bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bất cứ lúc nào, nếu bạn quyết định rằng bạn không còn muốn nhận các thông tin liên lạc như thế từ chúng tôi, vui lòng làm theo thủ tục ngừng tham gia được mô tả dưới đây trong Chính Sách Bảo Mật.

Thông Tin Thu Thập Sử Dụng Cookies

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định thông qua việc sử dụng “Cookies” (là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt (browser) của bạn lưu lại khi bạn truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi). Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (session cookies) và cookie liên tục (persistent cookies) để xác định bạn đã đăng nhập vào Dịch Vụ và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm bạn tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để giám sát việc sử dụng tổng hợp và định tuyến lưu lượng truy cập web trên Dịch Vụ của chúng tôi và để sửa đổi và cải tiến Dịch Vụ của chúng tôi. Không giống cookie liên tục (persistent cookies), các cookie phiên (session cookies) sẽ bị xoá khi bạn đăng xuất khỏi Dịch Vụ và đóng trình duyệt (browser) của bạn. Mặc dù hầu hết các trình duyệt (browser) tự động chấp nhận các cookie, bạn có thể thay đổi các cài đặt của trình duyệt (browser) để ngừng tự động chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể truy cập vào tất cả các phần hoặc tính năng của Dịch Vụ. Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm các nhà quảng cáo bên thứ ba) và họ cũng có thể đặt các cookie của họ trên trình duyệt (browser) của bạn. Lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng cookie của các bên thứ ba đó.

Thông Tin Liên Quan Đến Việc Sử Dụng và Đăng Ký Dịch Vụ

Các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định về cách một người sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (chúng tôi gọi là "Dữ Liệu Đăng Nhập"), bao gồm cả chủ tài khoản và người không có tài khoản (gọi chung, "Người Dùng"). Dữ Liệu Đăng Nhập có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của Người Dùng, loại trình duyệt (browser), hệ điều hành, trang web mà Người Dùng đã truy cập trước khi truy cập Dịch Vụ của chúng tôi, các trang hoặc tính năng của Dịch Vụ mà Người Dùng đã duyệt và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng, cụm từ tìm kiếm, các link liên kết hoặc nút trên Dịch Vụ của chúng tôi mà Người Dùng đã nhấp vào (bao gồm các quảng cáo được nhấp vào) và các thống kê khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để quản lý Dịch Vụ và chúng tôi phân tích (và có thể cùng các bên thứ ba phân tích) thông tin này để cải tiến và nâng cao Dịch Vụ bằng cách mở rộng các tính năng và chức năng và điều chỉnh chúng theo nhu cầu và sở thích của Người Dùng. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của một người để chống lại thư rác (spam), phần mềm độc hại (malware) và hành vi trộm cắp danh tính. Chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ IP để tạo các thông tin tổng hợp, không xác định, không mang tính cá nhân về cách Dịch Vụ được sử dụng. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng Tasteshare cung cấp một diễn đàn (flatform) cho bạn xem và tải lên nội dung, bao gồm nhận xét và các tài liệu khác lên Dịch Vụ và chia sẻ nội dung công khai. Điều này có nghĩa là người dùng khác có thể tìm kiếm, xem, sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào mà bạn tạo và công khai thông qua Dịch Vụ, phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này và Điều Khoản Sử Dụng của Tasteshare. Nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Trả Phí qua Apple’s iTunes hoặc Google Play, thanh toán của bạn sẽ được xử lý qua các dịch vụ tương ứng. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào nhưng Apple hoặc Google (nếu có) sẽ thu thập thông tin thẻ tín dụng và bất kỳ thông tin liên quan đến thanh toán khác. Dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin liên quan đến thanh toán mà nó nhận được khi cần thiết và phù hợp để đáp ứng các yêu cầu để xử lý các giao dịch thanh toán, để tạo thuận lợi cho việc thanh toán và cung cấp các dịch vụ thanh toán. Thông tin nhận dạng cá nhân về Người Dùng được sử dụng để xử lý giao dịch thanh toán và không sử dụng cho mục đích nào khác, và thông tin này phải tuân theo chính sách bảo mật của Apple’s iTunescác điều khoản sử dụng Applechính sách bảo mật của Google Playcác điều khoản sử dụng Google

Thông Tin Được Gửi Từ Thiết Bị Di Động Cùa Bạn

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định mà thiết bị di động của bạn gửi khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, như một số thiết bị định danh, cài đặt người dùng và hệ điều hành của thiết bị của bạn, cũng như thông tin về việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

Thông Tin Vị Trí

Trong một vài trường hợp, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn, chẳng hạn như bằng cách chuyển đổi địa chỉ IP của bạn thành một vị trí địa lý phỏng chừng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí để cải tiến và cá nhân hóa Dịch Vụ của chúng tôi cho bạn.

NHỮNG THÔNG TIN CHIA SẼ VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi sẽ không chia sẽ bất kỳ TTNDCN mà chúng tôi đã thu thập từ bạn ngoại trừ những trường hợp như được mô tả dưới đây:

Thông Tin Chia Sẻ Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể mời các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm việc với chúng tôi để quản lý và cung cấp Dịch Vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này chỉ được phép truy cập TTNDCN của bạn với mục đích thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi cung cấp Dịch Vụ tốt hơn cho bạn. Thông Tin Chia Sẻ Với Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin tổng hợp, không xác định, không mang tính cá nhân với các bên thứ ba để phân tích ngành, lập hồ sơ nhân khẩu học, đo lường hiệu quả quảng cáo và các mục đích tương tự khác. Ngoài ra, các nhà quảng cáo, các công ty quảng cáo công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ mà thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin từ bạn hay về bạn để điều chỉnh quảng cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo và cho phép cải tiến khác. Các thông tin này có thể bao gồm việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, các trang web bạn đã truy cập, các quảng cáo bạn đã xem và các hoạt động trực tuyến khác. Chúng tôi cũng có thể cung cấp TTNDCN của bạn cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc các thực thể đáng tin cậy khác để phục vụ cho mục đích cung cấp cho bạn thông tin về hàng hoá hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm đến. Bạn có thể, bất cứ lúc nào, ngừng việc nhận các quảng cáo hoặc thông tin được thiết kế riêng cho bạn bằng cách thực hiện theo thủ tục không tham gia được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Thông Tin Tiết Lộ Liên Quan Đến Giao Dịch Kinh Doanh

Các thông tin mà chúng tôi thu thập từ các Người Dùng, bao gồm TTNDCN, được coi là tài sản doanh nghiệp. Do đó, nếu chúng tôi đóng cửa hoặc bị phá sản hoặc nếu chúng tôi bị mua lại do kết quả của một giao dịch như sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thì TTNDCN của bạn có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba có liên quan đến giao dịch.

Thông Tin Tiết Lộ Liên Quan Đến An Toàn Của Chúng Tôi và An Toàn Của Người Khác 

Chính sách của chúng tôi là bảo vệ bạn khỏi bị xâm phạm quyền riêng tư thông qua việc lạm dụng hệ thống pháp luật, bởi cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ, và để phản đối các yêu cầu mà chúng tôi cho rằng không hợp lệ theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nó cũng là chính sách của chúng tôi để hợp tác với các quan chức chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tư nhân. Theo đó, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho các quan chức chính phủ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân vì chúng tôi (theo ý của chúng tôi) tin rằng đó là điều cần thiết: (i) để đáp ứng và tuân thủ bất kỳ pháp luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc đáp ứng yêu cầu hợp pháp, bao gồm giấy hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (ii) để bảo vệ tài sản, quyền và an toàn của chúng tôi và các quyền, tài sản và sự an toàn của bên thứ ba hoặc công chúng nói chung; và (iii) để ngăn chặn hoặc ngừng các hoạt động mà chúng tôi cho là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

THÔNG TIN TIẾT LỘ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý HOẶC DƯỚI YÊU CẦU CỦA BẠN 

Chúng tôi sẽ chia sẻ TTNDCN của bạn với với các trang web hoặc diễn đàn của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web mạng xã hội, nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn (kể cả TTNDCN của bạn) khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm và/hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vào mẫu đăng ký hoặc đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ Secure Socket Layer (SSL). Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ các thông tin đó.

LIÊN KẾT CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa các link liên kết với các trang web và dịch vụ khác. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web hay dịch vụ của bên thứ ba sẽ được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu của trang web hay dịch vụ đó và phải tuân theo chính sách bảo mật của bên đó. Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung, bảo mật, thực hành bảo mật và chính sách của các trang web hoặc dịch vụ đó. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi khuyên bạn cẩn thận xem lại các chính sách bảo mật của các trang web và dịch vụ khác mà bạn truy cập.

GỬI EMAIL VÀ TIN NHẮN QUA TÀI KHOẢN Tasteshare
Là một phần của Dịch Vụ, chủ tài khoản có thể liên lạc với các chủ tài khoản khác thông qua việc sử dụng chức năng gửi tin nhắn trực tiếp và email đến tài khoản có liên kết với tài khoản của họ. Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị cho các chủ tài khoản khác trong các liên lạc đó.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Sửa Đổi Thông Tin Hoặc Xóa Tài Khoản

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa một số TTNDCN nhất định liên kết với tài khoản của bạn bằng cách chỉnh sửa trang hồ sơ trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn muốn chúng tôi xóa TTNDCN và tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@tasteshare.net với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin của bạn sớm nhất khi có thể, nhưng một số thông tin có thể vẫn còn trong các bản lưu trữ/sao lưu cho hồ sơ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

Ngừng Tham Gia

Nếu bạn không muốn nhận email quảng cáo, thông báo bản tin hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ thông tin mà chúng tôi gửi cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần gửi cho bạn một số thông tin liên quan đến Dịch Vụ và bạn sẽ không thể chọn ngừng tham gia cho các thông tin liên lạc đó, như thông tin liên quan đến các cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật hoặc thông tin về thanh toán.

Một số nhà quảng cáo, các công ty quảng cáo công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ mà thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể là thành viên của Network Advertising Initiative ("NAI"), một hợp tác của các công ty tiếp thị trực tuyến cung cấp một công cụ tập trung cho việc chọn ngừng tham gia các quảng cáo dựa trên sở thích hoặc hành vi trực tuyến do mỗi công ty thành viên cung cấp. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về NAI và đưa ra lựa chọn về việc các thành viên của họ sử dụng thông tin từ bạn hay về bạn, vui lòng truy cập http://networkadvertising.org/choices. Ngoài ra, một số bên thứ ba (thu thập thông tin từ hoặc về bạn từ việc sử dụng Dịch Vụ để cung cấp quảng cáo thích hợp hơn cho bạn) tham gia vào Chương Trình Tự Điều Chỉnh Cho Chương Trình Quảng Cáo Dựa Trên Hành Vi Trực Tuyến (the Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising). Chương trình này cung cấp một vị trí đơn lẻ nơi người dùng có thể lựa chọn cách sử dụng thông tin của họ để phục vụ cho mục tiêu quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, bao gồm cách ngừng tham gia, vui lòng truy cập http://aboutads.info/choices.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn ngừng tham gia, chúng tôi vẫn có thể thu thập một số dữ liệu về hoạt động trực tuyến của bạn cho mục đích hoạt động, nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng chúng cho mục đích quảng cáo cho bạn và nếu bạn sử dụng nhiều trình duyệt (browser) hoặc thiết bị, bạn có thể cần phải thực hiện lựa chọn ngừng tham gia này trên mỗi trình duyệt (browser) hoặc thiết bị.

ĐỐI VỚI TÍN HIỆU “KHÔNG THEO DÕI”

Dịch Vụ của chúng tôi không có tính năng đáp lại đối với tín hiệu “Không Theo Dõi” nhận được từ các trình duyệt web khác. Các bên khác có thể thu thập TTNDCN về hoạt động trực tuyến của Người Dùng theo thời gian và trên các trang web khác khi Người Dùng sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của các nhà khai thác khác.

THÔNG TIN LƯU TRỮ QUỐC TẾ
TTNDCN của bạn có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài tỉnh, quốc gia của bạn hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ khác, nơi luật bảo mật có thể không bảo vệ như ở nơi của bạn.

Nếu bạn đang ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp TTNDCN cho chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển TTNDCN của bạn sang Việt Nam và xử lý nó ở đó. Sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực sau khi bạn gửi bất kỳ TTNDCN và thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển thông tin đó.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TRẺ EM

Dịch vụ của chúng tôi không hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không thu thập TTNDCN từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập TTNDCN của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa các thông tin đó khỏi các hồ sơ của chúng tôi càng sớm càng tốt.

ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập đều phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực vào thời điểm thu thập thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đó bằng cách đăng chúng lên Dịch Vụ hoặc gửi email hoặc các thông báo khác cho bạn và chúng tôi sẽ cập nhật "Ngày Cập Nhật Cuối" ở trên để cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Các phiên bản trước của Chính Sách Bảo Mật sẽ được đính kèm ở cuối trang.

THẮC MẮC?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@tasteshare.net nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin Cám Ơn!