ĐIỀU KHOẢN

Có hiệu lực từ ngày February 14, 2018

Chào mừng tới Tasteshare!  Những Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) sau đây áp dụng cho tất cả các trang web, ứng dụng cho di động, máy tính bàn và “over-the-top”, các dịch vụ và phần mềm thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Wanna, các chi nhánh và các công ty con trực thuộc Công Ty TNHH Wanna (gọi chung, “Tasteshare”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) và bất kỳ nội dung liên quan bao gồm e-mail và RSS. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Mời bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi tại www.tasteshare.net/privacy để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ những người sử dụng của chúng tôi. Với việc truy cập trang web của Tasteshare hoặc tải và cài đặt hoặc sử dụng bất kì ứng dụng của Tasteshare cho di động, máy tính bàn, over-the-top hoặc các phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ có sẵn từ Tasteshare(gọi chung, “Dịch Vụ”), đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn từ chối quyền sử dụng Dịch Vụ.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi điều khoản mà không cần báo trước. Nếu như có thay đổi hay bổ sung, với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau những sửa đổi mà Tasteshare đã cập nhật trên Dịch Vụ, bạn mặc nhiên đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong Điều Khoản. Vì thế, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại các Điều Khoản sửa đổi sau khi được cập nhật trên trang web. Trong trường hợp bạn từ chối các Điều Khoản thay đổi của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn từ chối quyền tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Bởi vì Dịch Vụ của chúng tôi phát triển theo thời gian, nên chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay tạm ngưng tất cả hoặc một phần của Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Thông báo về sự Điều Đình: Nếu bạn không hủy đăng ký điều đình (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên bạn chấp nhận những Điều Khoản) theo thủ tục hủy đăng ký quy định ở mục “Điều Đình” phía dưới, và loại trừ một số tranh chấp mô tả ở mục “Điều Đình” phía dưới, bạn đã chấp nhận rằng những tranh chấp giữa bạn và Tasteshare sẽ được giải quyết bằng sự điều đình cá nhân bắt buộc và bạn từ bỏ quyền tố tụng ở tòa án hoặc tham dự với tư cách là nguyên cáo hoặc thành viên trong bất cứ sự khởi tố buộc tội tập thể hoặc đại diện tố tụng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải khẳng định rằng bạn trên 13 tuổi và có năng lực giao kết hợp đồng bắt buộc với Tasteshare và không bị cấm sử dụng Dịch Vụ bởi các pháp luật hiện hành. Tasteshare có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản và Chính Sách bất kì thời điểm nào.

TÀI KHOẢN Tasteshare

Bạn không cần tài khoản để truy cập nội dung trên Dịch Vụ; Tuy nhiên, để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn có thể tạo tài khoản của mình thông qua tài khoản Facebook hoặc tài khoản từ các trang mạng xã hội khác. Nếu bạn chọn phương án này, chúng tôi sẽ tạo tài khoản của bạn bằng cách thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ tài khoản của bạn chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail và các thông tin cá nhân khác trong vòng cho phép của cài đặt bảo mật ở các tài khoản kia. Việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba sẽ chịu quản lí bởi các Điều Khoản Sử Dụng và các Chính Sách Bảo Mật của bên thứ ba và Tasteshare không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong trang đó.

Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Tasteshare nghiêm cấm việc thiết lập tài khoản cho bất kì ai khác ngoài bạn. Bạn cũng cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp hoặc đã cung cấp cho Tasteshare lúc đăng ký và sau này sẽ luôn xác thực, chính xác và cập nhập và bạn cam kết cập nhật thông tin cá nhân cần thiết để duy trì tính xác thực và chính xác. Bạn chịu trách nhiệm cho các hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu khỏi những sử dụng không có sự cho phép của bạn. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Tasteshare về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Bạn cam kết rằng bạn sẽ không xin thu thập hoặc sử dụng thông tin đăng nhập bảo mật của các người sử dụng khác ở Tasteshare. Thêm vào đó, bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép.

Mặc dù Tasteshare sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của Tasteshare hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó, và chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn trong trường hợp trên. Tasteshare sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ truy cập trái phép, hoặc sửa đổi của các dữ liệu được gửi hoặc nhận từ tài khoản của bạn, bất kể dữ liệu thực nhận từ Tasteshare.

Dịch Vụ tạm thời là dịch vụ miễn phí (ngoại trừ dịch vụ được miêu tả dưới dạng “Đăng Kí Trả Phí”) và Tasteshare có thể bắt đầu tính phí bất kì lúc nào cho việc sử dụng một phần hay toàn bộ Dịch Vụ. Tasteshare bảo lưu quyền ngưng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Tasteshare bảo lưu quyền thu hồi Tên Tài Khoản đối với các tài khoản không hoạt động hoặc hoặc thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân có yêu cầu bồi thường hợp pháp hoặc nhãn hiệu trên những Tên Tài Khoản đó. Những Điều Khoản này áp dụng cho tất cả các người dùng của Dịch Vụ, kể cả những người dùng đồng thời là người đóng góp Nội Dung trên Dịch Vụ.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xin hãy tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi tại www.tasteshare.net/privacy  để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng nội dung hay thông tin của bạn.

QUYỀN TÁC GIẢ, TRÁCH NHIỆM VÀ GỠ BỎ

Cho mục đích của những Điều Khoản này: (i) “Nội Dung” bao gồm văn bản, đồ họa, ảnh chụp, nhạc, âm thanh, tác phẩm của tác giả của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu được đăng, tạo ra, cung cấp hoặc có thể dùng thông qua Dịch Vụ; và (ii) “Nội Dung Thành Viên” bao gồm bất kì Nội Dung mà các chủ tài khoản (bao gồm bạn) cung cấp để chia sẻ thông qua Dịch Vụ. Nội Dung bao gồm không giới hạn Nội Dung Thành Viên.

Tasteshare không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ Nội Dung Thành Viên mà bạn cung cấp thông qua Dịch Vụ và không có Điều Khoản nào được xem là giới hạn các quyền mà bạn có thể sử dụng và khai thác Nội Dung Thành Viên của bạn. Do đó, Tasteshare và người cấp phép là người duy nhất sở hữu tất cả các quyền, chức vụ và quyền lợi trong Dịch Vụ và Nội Dung, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan. Bạn thừa nhận rằng Dịch Vụ và Nội Dung được bảo hộ bởi Bản Quyền, bảo hộ Nhãn Hiệu và các luật pháp khác của Việt Nam và các nước khác. Bạn đồng ý không tháo gỡ, thay đổi, hoặc che khuất bất cứ bản quyền, nhãn hiệu, biểu tượng dịch vụ hoặc thông báo báo quyền sở hữu khác được kết hợp hoặc đi kèm với Dịch Vụ hoặc Nội Dung. Dịch Vụ cũng có thể bao gồm các nhãn hiệu, biểu tượng dịch vụ và logo của bên thứ ba và mỗi chủ sở hữu giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, biểu tượng dịch vụ và logo đó, và bất kì sử dụng nào của chúng sẽ chỉ mang tính lợi ích cho chủ sở hữu tương ứng.

CÁC QUYỀN CUNG CẤP BỞI Tasteshare

Với việc tuân thủ với các Điều Khoản, Tasteshare cấp cho bạn một quyền truy cập giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và chỉ xem Nội Dung nằm trong giới hạn cho phép sử dụng của Dịch Vụ và chỉ cho những mục đích cá nhân và không thương mại.

CÁC QUYỀN TRONG NỘI DUNG THÀNH VIÊN CUNG CẤP BỞI BẠN

Bằng việc đăng tải bất kì Nội Dung Thành Viên thông qua Dịch Vụ, bạn cho phép Tasteshare một quyền (không độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, không hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng được) cấp giấy phép con để truy cập, sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo tác phẩm dựa trên đó, phân phối, hiển thị công chúng, trình bày công chúng, xem, tải xuống, và in những Nội Dung Thành Viên có liên kết với hoạt động và cung cấp của Dịch Vụ và Nội Dung, trong tất cả và bất cứ phương tiện truyền thông sẵn có hoặc phát triển sau này.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội Dung Thành Viên của bạn. Bạn xác nhận, cam đoan và bảo đảm rằng bạn sở hữu tất cả các Nội Dung Thành Viên của bạn hoặc bạn có các quyền cần thiết để cho phép chúng tôi quyền sử dụng Nội Dung Thành Viên của bạn căn cứ theo các Điều Khoản này. Bạn cũng xác nhận, cam đoan và bảo đảm rằng Nội Dung Thành Viên của bạn, việc sử dụng và cung cấp Nội Dung Thành Viên của bạn, hoặc bất kì sử dụng Nội Dung Thành Viên bởi Tasteshare trên hoặc thông qua Dịch Vụ sẽ không vi phạm, không đúng, hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công chúng hoặc riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định hoặc pháp luật hiện hành. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung Thành Viên mà bạn đóng góp sẽ được công khai trên các ứng dụng di động, máy tính bàn, và các ứng dụng phần mềm khác (“Ứng Dụng”).

Bạn có thể tháo gỡ Nội Dung Thành Viên của bạn bằng cách đặc biệt xóa đi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, một vài Nội Dung Thành Viên (ví dụ các bài đăng hoặc các bình luận bạn làm ra) có thể sẽ không được tháo gỡ hoàn toàn và các sao chép của Nội Dung Thành Viên của bạn có thể tiếp tục xuất hiện trên Dịch Vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tháo gỡ hoặc xóa (hoặc thất bại của việc tháo gỡ hoặc xóa) bất kì Nội Dung Thành Viên nào của bạn.

NỘI DUNG TỪ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI

Như là một phần chức năng của Dịch Vụ, bạn có thể kết nối tài khoản của bạn với các Tài Khoản Facebook bằng cách cho phép Tasteshare truy cập Tài Khoản Facebook của bạn, căn cứ vào các điều khoản và điều kiện áp dụng quản lý bởi từng Tài Khoản Facebook của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin đăng nhập của Tài Khoản Facebook với Tasteshare và  hoặc cho phép Tasteshare truy cập Tài Khoản Facebook nếu khộng có sự đồng ý của bạn. Tasteshare sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ trả bất kỳ phí hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ giới hạn sử dụng được áp đặt bởi Facebook.

Bằng việc kết nối Tài Khoản Facebook của bạn với tài khoản Tasteshare, bạn hiểu rằng Tasteshare sẽ truy cập, sử dụng và lưu trữ (nếu áp dụng) một số nội dung mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài Khoản Facebook của bạn để có thể dùng trên Dịch Vụ thông qua tài khoản của bạn. Nếu không được định rõ trong các Điều Khoản này, tất cả nội dung (nếu có) sẽ được xem là Nội Dung Thành Viên cho mọi mục đích của Điều Khoản. Tùy theo vào từng Tài Khoản Facebook mà bạn chọn và tùy thuộc vào chế độ cài đặt bảo mật áp dụng của Facebook, các thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên các Tài Khoản Facebook của bạn và thông tin về mạng lưới Facebook của bạn sẽ được sử dụng trên tài khoản của bạn. Xin hãy lưu ý rằng nếu một Tài Khoản Facebook hoặc dịch vụ liên quan trở nên không thể sử dụng hoặc quyền truy cập của Tasteshare vào Tài Khoản Facebook đó bị bên cung cấp dịch vụ thứ ba chấm dứt thì nội dung từ Tài Khoản Facebook của bạn sẽ không còn trên Dịch Vụ. Bạn có thể vô hiệu hóa sự liên kết giữa tài khoản và Tài Khoản Facebook của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@tasteshare.net với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ theo trình tự để vô hiệu hóa liên kết trong thời gian sớm nhất có thể. Xin hãy lưu ý rằng mối quan hệ của bạn với nhà cung cấp dịch vụ của Tài Khoản Facebook liên quan với Tài Khoản Facebook của bạn chỉ được quản lý bởi những thỏa thuận của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Facebook đó.

CHIA SẺ XÃ HỘI

Nếu bạn chọn, bạn có thể chia sẽ Nội Dung trên một số Tài Khoản Facebook của bạn, bằng tin nhắn di động và email, thông qua chức năng chia sẻ xã hội mà chúng tôi đã triển khai thông qua một số Dịch Vụ nhất định. Bạn đồng ý giao ước trong việc chỉ chia sẽ cho những người mà bạn biết họ sẽ không phản đối những nội dung bạn gửi và bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý mà bạn có thể gánh chịu nếu chia sẽ của bạn không được đón nhận và không thích hợp. Nếu bạn chia sẽ qua một trong những Tài Khoản Facebook của bạn, chia sẽ đó sẽ tuân theo cài đặc bảo mật mà bạn thiết lập trong Tài Khoản Facebook và chính sách bảo mật của Tài Khoản Facebook đó.

CÁC CẢNH BÁO VÀ THÔNG BÁO

Là một phần của Dịch Vụ, bạn có thể (nếu được kích hoạt) nhận những thông báo, tin nhắn, cảnh báo, email hoặc các loại tin nhắn khác được gửi trực tiếp tới bạn qua các kênh trong và ngoài Ứng Dụng (“Tin Nhắn Đẩy”). Nếu bạn quyết định kích hoạt chức năng Tin Nhắn Đẩy, bạn đồng ý nhận các thông tin từ Tasteshare thông qua Tin Nhắn Đẩy. Bạn có thể kiểm soát Tin Nhắn Đẩy trong phần cài đặt Tin Nhắn Đẩy và bạn có thể chọn nhận hoặc ngừng nhận các Tin Nhắn Đẩy của Dịch Vụ (ngoại trừ một số trường hợp không thường xuyên như thông báo quan trọng về dịch vụ và tin nhắn quản lý). Xin hãy ý thức rằng khi sử dụng Tin Nhắn Đẩy phí tin nhắn hoặc phí dữ liệu có thể được áp dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn.

CÁC QUYỀN SỞ HỮU

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và tất cả các tài liệu kết hợp bởi Tasteshare trên các nền tảng mà Dịch Vụ được cung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các Nội Dung, các giao diện trực quan, các tính năng tương tác, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên soạn, mã máy tính, API, các sản phẩm, phần mềm, các dịch vụ, và tất cả các nguyên tố khác của Dịch Vụ (gọi chung, “Tài Liệu”) thiết lập nên tài sản giá trị và độc quyền của Tasteshare và được bảo vệ bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam và bản quyền quốc tế, bằng sang chế, bí mật kinh doanh, hoặc các quyền sở hữu riêng khác và các điều luật khác theo quy định của pháp luật (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”). Bất kỳ sử dụng của Dịch Vụ ngoài cho phép ở đây điều bị nghiêm cấm. Tasteshare và các bên cấp quyền sử dụng của Tasteshare bảo lưu tất cả các quyền không được nêu rõ đây. Một vài ký tự, các biểu tượng hoặc các hình ảnh được kết hợp bởi Tasteshare trên trang web của Tasteshare cũng được bảo vệ như các nhãn hiệu đăng kí hoặc không đăng kí, cũng như các tên thương mại và/hoặc các nhãn dịch vụ thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Wanna (gọi chung, “Nhãn Hiệu”). Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu của Tasteshare nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Tasteshare. Các nhãn hiệu khác, nhãn dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và thương hiệu khác được sử dụng hoặc hiển thị thông qua Dịch Vụ (“Nhãn Hiệu Bên Thứ Ba”) có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng có thể chứng thực hoặc không hoặc được liên kết với Tasteshare. Ngoại trừ được quy định trong các Điều Khoản hoặc trong các điều khoản quy định bởi chủ nhân của Nhãn Hiệu Bên Thứ Ba, không có gì trong các Điều Khoản hoặc Dịch Vụ được phân giải như sự cho phép theo hàm ý chống đối, hoặc ngược lại, bất kì giấy phép hoặc quyền hạn sử dụng bất kì Nhãn Hiệu của Tasteshare được hiển thị trên Dịch Vụ, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Tasteshare trước đó trong mỗi trường hợp. Tất cả các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng Nhãn Hiệu của Tasteshare sẽ đảm bảo cho lợi ích độc quyền của Tasteshare.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Quyền hạn sử dụng Dịch Vụ và bất cứ Tài Liệu mà bạn có thể truy cập tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn đối với những Điều Khoản. Tài Liệu được cung cấp cho bạn “nguyên trạng”. Sửa đổi hoặc sử dụng Tài Liệu hoặc bất kì nội dung mà được cung cấp cho bạn bởi Tasteshare cho bất kì mục đích mà không nằm trong sự cho phép của những Điều Khoản là có thể vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ và bị cấm. Bạn có thể truy cập và hiển thị Nội Dung chỉ với mục đích sử dụng phi thương mại, cá nhân, giải trí trên mỗi máy tính hoặc thiết bị tại một thời điểm. Tài Liệu và tất cả các nội trung khác trên các diễn đàn của Tasteshare không được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền đạt, phân phát hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép đặc biệt nào từ Tasteshare. Nghiêm cấm việc sử dụng Tài Liệu trên bất kỳ trang web hoặc môi trường mạng lưới vi tính. Tasteshare cũng ngăn cấm việc dịch ngược, kỹ thuật đảo ngược, tháo gỡ hoặc cắt giảm mã khác sử dụng trong bất kì phần mềm của Dịch Vụ thành một hình thức dễ đọc để khảo sát phần mềm của Tasteshare và/hoặc để sao chép hoặc tạo những sản phẩm dựa trên (toàn phần hoặc bán phần) phần mềm của Tasteshare. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ tím thấy Tài Liệu từ nhiều nguồn đa dạng, và Tasteshare không chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến tính chính xác, kịp thời, hữu dụng hoặc các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan tới những Tài Liệu đó.

ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG Tasteshare

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều Khoản này, Tasteshare cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng để tải và cài đặt một bản sao của ứng dụng áp dụng trên các thiết bị di động, máy tính hoặc tivi thông minh để bạn có thể sở hữu hoặc kiểm soát và chạy những bản sao của ứng dụng chỉ với những mục đích cá nhân và phi thương mại. Thêm vào đó, với sự tôn trọng cho bất kỳ ứng dụng được truy cập hoặc tải về từ Apple’s App Store hoặc Google Play’s Store, (gọi chung, “Ứng Dụng Nguồn App Store”), bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng Nguồn App Store: (i) trên các sản phẩm của Apple sử dụng hệ điều hành iOS hoặc các sản phẩm vận hành hệ điều hành Android, tùy từng trường hợp; và (ii) như được cho phép bởi các điều khoản và điều kiện của Ứng Dụng Nguồn App Store đó. Tasteshare bảo lưu thất cả các quyền trong và đối với Ứng Dụng mà không được nêu rõ theo các Điều khoản này.

Bạn không thể: (i) sao chép, sửa đổi hoặc tạo lập các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng; (ii) phân phối, chuyển nhượng, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn hoặc thuê Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo gỡ Ứng Dụng; hoặc (iv) làm cho chức năng của Ứng Dụng có sẵn cho nhiều người dùng thông qua bất kỳ phương tiện nào.

 

ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CỦA APPLE


Đối với bất kỳ Ứng Dụng Nguồn App Store thu được thông qua Apple’s App Store, bạn xác nhận và đồng ý với những điều dưới đây:

 • Các Điều Khoản này được ký kết giữa bạn và Tasteshare, và không phài với Apple, và Tasteshare (không phải Apple), chỉ chịu trách nhiệm cho Ứng Dụng Nguồn App Store. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ đối với Ứng Dụng Nguồn App Store.
 • Trong trường hợp bất kỳ thất bại của Ứng Dụng Nguồn App Store đúng theo với bất kỳ bảo hành áp dụng, bạn có thể thông báo cho Apple, và Apple sẽ hoàn trả lại giá mua cho Ứng Dụng Nguồn App Store cho bạn (nếu có), đến mức tối đa cho phép theo luật áp dụng, Apple sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng Dụng Nguồn App Store. Bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc phí chi tiêu nào liên quan đến bất kỳ sự cố nào của Ứng Dụng Nguồn App Store đúng theo với bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của Tasteshare. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan đến Ứng Dụng Nguồn App Store hoặc việc sở hữu hoặc việc sử dụng Ứng Dụng Nguồn App Store, bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) các khiếu nại trách nhiệm pháp lý của sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại về vấn đề Ứng Dụng Nguồn App Store không phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh dưới quy định bảo vệ người tiêu dùng hoặc các quy định tương tự.
 • Trong trường hợp khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba rằng Ứng Dụng Nguồn App Store hoặc việc sở hữu hay việc sử dụng Ứng Dụng Nguồn App Store đó vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bên thứ ba đó, Tasteshare sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào trong phạm vi được yêu cầu bởi các Điều Khoản này.
 • Apple và các công ty con là bên thứ ba được hưởng lợi của các Điều Khoản này vì liên quan đến giấy phép Ứng Dụng Nguồn App Store của bạn và đó, khi bạn chấp nhận các Điều Khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền đó) thực thi các Điều Khoản liên quan đến giấy phép của bạn đối với Ứng Dụng Nguồn App Store với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba. Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các điều khoản dịch vụ áp dụng của bên thứ ba khi sử dụng Ứng Dụng Nguồn App Store.

ĐĂNG KÍ TRẢ PHÍ

Chúng tôi có thể tính một khoản phí để truy cập một số Dịch Vụ nhất định có yêu cầu đăng ký để cung cấp Dịch Vụ mà Tasteshare sẽ không cung cấp sẵn nếu không tính phí. Chúng tôi bảo lưu quyền xác định Dịch Vụ nào phải trả lệ phí đăng ký và có thể thay đổi theo từng thời điểm. Nếu bạn chọn đăng ký cho những Dịch Vụ đó, bạn là một "Khách Hàng". Bạn có thể tìm thấy các chi tiết cụ thể liên quan đến đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Tasteshare của bạn.  Bạn đồng ý rằng đăng ký của bạn chỉ dành cho sử dụng cá nhân.

THANH TOÁN

Bằng cách cung cấp thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác được chấp nhận bởi Tasteshare (“Phương Thức Thanh Toán”) cho đăng kí của bạn, bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi (hoặc một bộ xử lý thanh toán bên thứ ba được ủy quyền như Stripe, Apple hoặc Google) được ủy quyền tính phí đăng kí của bạn, bất kỳ khoản phí nào khác cho các dịch vụ bổ sung mà bạn có thể mua, và bất kỳ khoản thuế áp dụng nào liên quan đến việc bạn sử dụng đăng ký của bạn vào Phương Thức Thanh Toán.

Như được sử dụng trong các Điều Khoản này, “Thanh Toán” biểu thị khoản phí hoặc khoản nợ, nếu có, đối với Phương Thức Thanh Toán của bạn. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán hàng tháng cho dịch vụ áp dụng, phí đăng ký sẽ tự động được tính vào lúc bắt đầu đăng ký của bạn, và đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn hàng tháng và bạn sẽ phải thanh toán cho từng tháng sau trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc Tài Khoản hay Dịch Vụ bị đình chỉ hoặc ngưng theo các Điều Khoản này. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán hàng năm cho dịch vụ áp dụng, phí đăng ký sẽ tự động được tính vào lúc bắt đầu đăng ký của bạn, và đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn hàng năm và bạn sẽ phải thanh toán cho từng năm sau trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc Tài Khoản hay Dịch Vụ bị đình chỉ hoặc ngưng theo các Điều Khoản này. Phí đăng ký sẽ phải thanh toán một lần. Để xem ngày bắt đầu cho giai đoạn gia hạn tiếp theo, hãy đăng nhập vào tài khoản Tasteshare của bạn.


Đối với các đăng ký, Tasteshare hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba được ủy quyền chấp nhận khoản thanh toán thay cho Tasteshare (như Stripe, Apple hoặc Google), tự động tính phí theo Phương Thức Thanh Toán của bạn mỗi tháng (hoặc năm, nếu có) vào ngày tương ứng với thời điểm bắt đầu đăng ký của bạn (hàng tháng hoặc hàng năm gọi chung, “Thời Hạn Thanh Toán”). Trong trường hợp đăng ký của bạn bắt đầu vào một ngày không có trong một tháng nhất định, chúng tôi sẽ tính phí theo Phương Thức Thanh Toán vào ngày cuối cùng của tháng đó. Nếu bạn thay đổi Phương Thức Thanh Toán, điều này có thể dẫn đến thay đổi ngày tính phí. Bạn xác nhận rằng số tiền phí của mỗi Thời Hạn Thanh Toán có thể khác nhau do khuyến mại, thay đổi trong đăng ký của bạn và thay đổi trong các khoản thuế áp dụng và bạn cho phép chúng tôi tính phí theo Phương Thức Thanh Toán cho các khoản tương ứng. Nếu Tasteshare thay đổi phí đăng ký hoặc các khoản phí khác cho đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn những thay đổi này qua email. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho bạn về các thay đổi trong bất kỳ khoản thuế áp dụng nào.

Rất hiếm khi, nếu có những trường hợp đặc biệt khi Tasteshare xác định nó là thích hợp (ví dụ: Dịch Vụ đăng ký trong những ngày mà bạn không thể sử dụng do vấn đề kỹ thuật), chúng tôi có thể cung cấp tín dụng cho các Khách Hàng bị ảnh hưởng. Số lượng và hình thức của các khoản tín dụng đó, và quyết định cung cấp chúng, tuỳ thuộc vào quyết định duy nhất của Tasteshare và việc cung cấp các khoản tín dụng trong một trường hợp không áp dụng trong tương lai trong những hoàn cảnh tương tự hoặc những hoàn cảnh khác.

Lưu ý rằng nếu bạn đăng ký Dịch Vụ qua tài khoản iTunes của Apple hoặc tài khoản Google Play, bạn phải trực tiếp quản lý đăng ký thông qua các dịch vụ tương ứng đó. Mặc dù các điều khoản đăng kí nói chung tương tự như được mô tả ở trên, vui lòng tham khảo điều khoản đăng kí áp dụng của Apple hoặc Google về các điều khoản áp dụng cho đăng ký của bạn, bao gồm cả các điều khoản gia hạn.

TIẾP TỤC VÀ HỦY ĐĂNG KÍ

Nếu bạn chọn đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào phương thức bạn đã chọn, trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc Tài Khoản hoặc Dịch Vụ bị tạm ngưng hoặc ngưng theo các Điều Khoản này. Bạn phải hủy đăng ký trước ngày gia hạn (bạn có thể tìm thấy trong tài khoản Tasteshare của bạn) để tránh lần thanh toán tới. Chúng tôi sẽ tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm cùng với bất kỳ khoản thuế áp dụng nào cho Phương Thức Thanh Toán mà bạn cung cấp để sử dụng trong quá trình đăng ký (hoặc cho Phương Thức Thanh Toán khác nếu bạn thay đổi thông tin tài khoản của mình). Nếu bạn hủy đăng ký của mình, việc hủy sẽ có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hiện tại, có nghĩa là bạn vẫn có thể tiếp tục truy cập vào đăng ký của mình trong thời gian còn lại, nhưng bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại. CÁC THANH TOÁN SẼ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ VÀ KHÔNG CÓ KHOẢN HOÀN TIỀN HOẶC TÍN DỤNG CHO CÁC CÁC KHOẢN THỜI GIAN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ. Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách đăng nhập vào tài khoản Tasteshare của bạn và nhấp vào "Hủy đăng ký".

Chúng tôi có thể cung cấp một số kế hoạch đăng ký theo thời gian với các điều kiện và hạn chế khác nhau. Bất kỳ điều khoản cụ thể khác với những điều được mô tả trong các Điều Khoản này sẽ được tiết lộ khi bạn đăng ký hoặc thông qua các kênh liên lạc khác được cung cấp cho bạn. Một số đăng ký quảng cáo được cung cấp bởi các bên thứ ba kết hợp với việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của riêng họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc sửa đổi các kế hoạch đăng ký được cung cấp của chúng tôi.

Điều quan trọng là mỗi Khách Hàng phải tôn trọng các nghĩa vụ thanh toán mà bạn đã đồng ý. Theo đó, chúng tôi bảo lưu quyền truy thu bất kỳ số tiền bạn không thanh toán liên quan đến đăng ký của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đó và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc truy thu các khoản tiền này, bao gồm (nhưng không giới hạn) phí thấu chi của ngân hàng, lệ phí dịch vụ thu hồi, phí luật sư hợp lý và phí điều đình hoặc phí tòa án. 

Lưu ý rằng nếu bạn đăng ký Dịch Vụ qua tài khoản iTunes của Apple hoặc tài khoản Google Play, bạn phải quản lý đăng ký và hủy trực tiếp thông qua các dịch vụ đó. Mặc dù các điều khoản đăng ký nói chung tương tự như được mô tả ở trên, vui lòng tham khảo các điều khoản của Apple hoặc Google áp dụng cho đăng ký của bạn, bao gồm các điều khoản gia hạn cụ thể và thời gian và cách hủy đăng ký. 

GÓI DÙNG THỬ

Chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng đủ điều kiện các Đăng Kí Trả Phí theo phương thức dùng thử miễn phí ("Gói Dùng Thử") trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn một Gói Dùng Thử, các điều khoản cụ thể của Gói Dùng Thử sẽ được cung cấp khi đăng ký và/hoặc trong các tài liệu quảng cáo miêu tả Gói Dùng Thử và việc bạn sử dụng Gói Dùng Thử phải tuân theo các điều khoản cụ thể đó. Một số hạn chế nhất định có thể hiện hữu liên quan đến việc kết hợp thử nghiệm miễn phí với bất kỳ chương trình khác. Trừ khi có qui định khác trong các điều khoản cụ thể cho chương trình Gói Dùng Thử, các Gói Dùng Thử chỉ cung cấp cho những người dùng chưa từng đăng ký trả phí trước đó. Khi bạn đồng ý sử dụng Gói Dùng Thử, bạn cũng đồng ý đăng ký Đăng Ký Trả Phí như được mô tả ở trên và, do đó, trừ khi bạn hủy đăng ký của mình trước khi thời hạn Gói Dùng Thử của bạn kết thúc, chúng tôi (hoặc bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi) sẽ bắt đầu tính phí theo phương thức thanh toán của bạn định kỳ hàng tháng cho phí hàng tháng (cộng với bất kỳ khoản thuế áp dụng và các khoản phí khác) khi thời hạn của Gói Dùng Thử kết thúc cho đến khi bạn hủy đăng ký. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không nhận được thông báo từ Tasteshare rằng Gói Dùng Thử của bạn đã kết thúc và đến hạn thanh toán cho đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn tránh việc tính phí vào Phương Thức Thanh Toán của mình, bạn phải hủy đăng ký của mình trước đêm cuối cùng của giai đoạn dùng thử miễn phí theo Giờ Đông Bắc. Hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong phần ở trên có tiêu đề "Tiếp Tục và Hủy Đăng Kí". Trong phạm vi đăng ký được cung cấp cùng với việc mua hoặc thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bạn đồng ý rằng Tasteshare sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn mua hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi bảo lưu quyền xác định điều kiện đăng ký cho các Gói Dùng Thử và sửa đổi hoặc chấm dứt các Gói Dùng Thử bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và theo quyết định của chúng tôi.

PHẢN HỒI

Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi, nhận xét và đề xuất cải tiến Dịch Vụ ("Phản Hồi"). Bạn có thể gửi Phản Hồi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@tasteshare.net. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Phản Hồi nào, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi được, trả hết, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng được và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên và cách khác khai thác Phản Hồi cho bất kỳ mục đích nào.

CÁC NGHIÊM CẤM CHUNG

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Gửi, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung nào: (i) vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bằng sang chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, hay các quyền công khai hoặc riêng tư; (ii) vi phạm, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi có thể vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc có thể gây ra trách nhiệm dân sự; (iii) gian lận, ngụy tạo, lường gạt hoặc lừa đảo; (iv) phỉ báng, tục tiểu, khiêu dâm, thô tục hoặc công kích; (v) khuyến khích kỳ thị, hỗn loạn, phân biệt chủng tộc, hận thù, quấy rối hoặc gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào; (vi) bạo lực hoặc đe dọa hoặc khuyến khích bạo lực hoặc hành động đe dọa đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào; hoặc (vii) khuyến khích các hoạt động hoặc nội dung có hại hoặc bất hợp pháp.
 • Sử dụng, hiển thị, nhân bản hoặc khung Dịch Vụ, hoặc bất kỳ yếu tố đặc biệt nào trong Dịch vụ, tên của Tasteshare, bất kỳ nhãn hiệu của Tasteshare, logo hoặc các thông tin độc quyền khác, hoặc cách bố trí và thiết kế của bất kỳ trang hoặc hình thức có trên một trang mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tasteshare.
 • Truy cập, xáo trộn hoặc sử dụng các vùng không công cộng của Dịch Vụ, hệ thống máy tính của Tasteshare hoặc các hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp Tasteshare;
 • Cố gắng dò tìm, quét hoặc kiểm tra nhược điểm của bất kỳ hệ thống hoặc mạng lưới của Tasteshare hoặc xâm nhập bất kỳ bảo mật hoặc biện pháp xác thực của hệ thống;
 • Tránh, bỏ qua, loại bỏ, hủy bỏ, làm hỏng, giải tán hoặc bằng cách nào đó phá hoại bất kỳ biện pháp công nghệ nào được thực hiện bởi Tasteshare hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của Tasteshare hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (bao gồm cả người dùng khác) để bảo vệ Dịch Vụ hoặc Nội Dung.
 • Cố truy cập hoặc tìm kiếm Dịch Vụ hoặc Nội Dung hoặc tải Nội Dung từ Dịch Vụ bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp, phần mềm, công cụ, thiết bị hoặc cơ chế (kể cả nhện, robot, công cụ thu thập thông tin tự động (crawlers), công cụ khai thác dữ liệu hoặc các loại tương tự) khác hơn phần mềm và/hoặc các công cụ tìm kiếm được cung cấp bởi Tasteshare hoặc các chương trình duyệt web khác của bên thứ ba có sẵn.
 • Gửi bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo, email, thư rác, thư spam, chuỗi ký tự hoặc các hình thức chào hàng không được yêu cầu hoặc trái phép.
 • Sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc văn bản ẩn hoặc siêu dữ liệu Metadata nào đó để sử dụng nhãn hiệu, logo, URL hoặc tên sản phẩm của Tasteshare mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tasteshare.
 • Sử dụng Dịch Vụ hoặc Nội Dung vì bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách thức mà không cho phép bởi các Điều Khoản này.
 • Làm giả bất kỳ tiêu đề gói tin TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng tin tức nhóm hoặc bằng bất kỳ cách nào sử dụng Dịch Vụ hoặc Nội Dung để gửi thông tin sửa đổi, lừa đảo hoặc giả nguồn nhận dạng.
 • Cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc đảo ngược kỹ thuật của bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ hoặc Nội Dung.
 • Can thiệp, hoặc cố can thiệp truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm (nhưng không giới hạn) gửi virus, quá tải, gửi thư rác, hoặc bomb-mail các Dịch Vụ;
 • Thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của những người dùng khác của Dịch Vụ mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 • Mạo nhận hoặc xuyên tạc sự liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào.
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nói trên.

Mặc dù chúng tôi không bắt buộc phải theo dõi việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ hay Nội Dung hoặc để xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung nào, chúng tôi có quyền thực hiện việc này với mục đích vận hành Dịch Vụ, để đảm bảo sự tuân thủ với các Điều khoản này, hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc các yêu cầu pháp lý khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào bất kỳ Nội Dung nào vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc xem xét và quyết định bất kỳ Nội Dung nào có tính phản đối hoặc vi phạm của các Điều Khoản này. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn và việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ nếu chúng tôi quyết định, theo ý kiến ​​riêng của chúng tôi, rằng Nội Dung Người Dùng của bạn có tính phản đối hoặc vi phạm các Điều Khoản này. Chúng tôi có quyền điều tra các vi phạm Điều Khoản hoặc hành vi ảnh hưởng đến Dịch Vụ. Chúng tôi cũng có thể tham khảo ý kiến và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người sử dụng vi phạm pháp luật.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Tasteshare tôn trọng luật bản quyền và mong muốn người dùng của mình cũng làm như vậy. Chính sách của Tasteshare sẽ chấm dứt (trong trường hợp thích hợp) tài khoản của người dùng hoặc Khách Hàng mà liên tục vi phạm hoặc được cho là vi phạm liên tục các bản quyền của chủ sở hữu. Vui lòng tham khảo chính sách bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ của Tasteshare tại www.tasteshare.net/copyright để biết thêm thông tin chi tiết.

CÁC ĐƯỜNG LINK LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB HOẶC NGUỒN CỦA BÊN THỨ BA

Dịch Vụ và Ứng Dụng có thể chứacác đường link liên kết đến các trang web hoặc nguồn của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các đường link liên kết này chỉ như là một sự thuận tiện và không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn hoặc liên kết hiển thị trên các trang web đó. Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc nguồn của bên thứ ba.

CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch Vụ của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@tasteshare.net. Nếu bạn muốn hủy đăng ký cho Dịch Vụ trả phí, hãy tham khảo phần "Đăng Ký Trả Phí" ở trên. Sau khi chấm dứt, ngừng sử dụng hoặc huỷ bỏ cho Dịch Vụ hoặc tài khoản của bạn, tất cả các quy định của các Điều Khoản này vẫn sẽ tồn tại, bao gồm (nhưng không hạn chế) các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và các quy định về giải quyết tranh chấp.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Dịch Vụ và Nội Dung được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ loại đảm bảo nào. Không giới hạn các điều ở trên, CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BUÔN BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ THƯỞNG THỨC YÊN TĨNH VÀ KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH NGOÀI GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sử dụng trên cơ sở không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo về chất lượng, độ chính xác, tính kịp thời, trung thực, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội Dung nào.

BỒI HOÀN

Bạn sẽ bảo đảm và giữ vô hại cho Tasteshare và các nhân viên, giám đốc, cổ đông, nhân viên và đại lý của Tasteshare khỏi và đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, và chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí kế toán) phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến: (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc Nội Dung; (ii) Nội Dung Người Dùng; hoặc (iii) vi phạm các Điều Khoản.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Tasteshare HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO, SẢN XUẤT HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, BAO GỒM MẤT LỢI NGUẬN, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, HƯ HẠI MÁY TÍNH HOẶC LỖI HỆ THỐNG HOẶC CHI PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THAY THẾ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG (BAO GỒM SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT HỢP PHÁP NÀO KHÁC, VÀ DÙ Tasteshare CÓ THỂ ĐÃ HOẶC CHƯA THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI, NGAY CẢ KHI GIẢI PHÁP HẠN NGẠCH ĐẶT RA Ở ĐÂY KHÔNG ĐẠT MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ. MỘT SỐ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC ĐỘC QUYỀN HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, VÌ THẾ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Tasteshare ĐỐI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG QUÁ LƯỢNG MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO Tasteshare CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ-LA ($100), NẾU BẠN CHƯA THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THANH TOÁN CHO Tasteshare, NHƯ ÁP DỤNG. CÁC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI NÊU TRÊN LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA NỀN TẢNG THỎA THUẬN GIỮA Tasteshare VÀ BẠN.

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

PHÁP LUẬT CHI PHỐI

Các Điều Khoản và bất kỳ hành động nào liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam mà không có sự xung đột về các quy định của luật pháp.

NHỮNG THAY ĐỔI

Mặc dù các quy định của phần "Thay Đổi Các Điều Khoản" ở trên, nếu Tasteshare thay đổi phần "Giải Quyết Tranh Chấp" sau ngày bạn chấp nhận các Điều Khoản này (hoặc chấp nhận bất kỳ thay đổi sau đó của các Điều Khoản), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi (bao gồm cả email tới info@tasteshare.net) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày sự thay đổi đó có hiệu lực, như được biểu thị trong ngày "Cập Nhật Lần Cuối" ở trên hoặc vào ngày Tasteshare gửi email cho bạn để thông báo cho bạn biết về sự thay đổi đó. Bằng cách từ chối bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ điều đình bất kỳ Tranh Chấp nào giữa bạn và Tasteshare theo các quy định của phần "Giải Quyết Tranh Chấp" kể từ ngày bạn chấp nhận các Điều Khoản (hoặc chấp nhận bất kỳ thay đổi sau đó của các Điều khoản).

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các Điều Khoản này thiết lập nên toàn bộ và duy nhất hiểu biết và thỏa thuận giữa Tasteshare và bạn liên quan đến Dịch Vụ và Nội Dung, và các Điều Khoản thay thế và thay thế bất kỳ và tất cả các hiểu biết hoặc thoả thuận trước bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa Tasteshare và bạn về Dịch Vụ và Nội Dung. Nếu vì một lý do nào đó, một tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được (bởi một trọng tài viên được chỉ định theo các điều khoản của phần "Điều Đình" ở trên hoặc bởi một tòa án có thẩm quyền nhưng chỉ khi bạn kịp thời chọn không tham gia điều đình bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo từ chối Điều Đình theo các điều khoản nêu trên), điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức tối đa cho phép và các điều khoản khác của Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực.

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều Khoản này, theo hoạt động của pháp luật hoặc không, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tasteshare. Bất kỳ nỗ lực để chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều Khoản này, nếu không có sự chấp thuận đó, sẽ không có giá trị và không có hiệu lực. Tasteshare có thể tự do chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều Khoản này mà không bị hạn chế. Theo các điều đã nói ở trên, các Điều Khoản này sẽ ràng buộc và bắt đầu thi hành cho các bên, những người kế nhiệm và những người được phép chuyển giao.

Bất kỳ thông báo hoặc các thông tin liên lạc khác do Tasteshare cung cấp theo các Điều Khoản này, bao gồm những điều sửa đổi đối với các Điều Khoản này, sẽ được cung cấp bởi Tasteshare qua email hoặc được cung cấp qua Dịch Vụ. Đối với các thông báo được gửi bằng e-mail, ngày nhận sẽ được coi là ngày thông báo đó được chuyển đi và cho các thông báo được thực hiện thông qua Dịch Vụ, ngày truy cập Dịch Vụ với thông báo đó sẽ được coi là ngày mà thông báo được truyền đi.

Việc Tasteshare thất bại trong việc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản của Điều Khoản này sẽ không được coi là sự miễn trừ của các quyền đó. Việc miễn trừ bất kỳ quyền hoặc điều khoản đó chỉ có hiệu lực nếu được cho phép bằng văn bản và có chữ ký của một đại diện được ủy quyền hợp lệ của Tasteshare. Trừ các quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này, việc thi hành bởi mỗi bên thứ ba của bất kỳ biện pháp khắc phục nào theo các Điều Khoản sẽ không làm bất lợi cho các biện pháp khắc phục khác theo các Điều Khoản hoặc ngược lại.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản hoặc Dịch vụ xin hãy liên lạc với Tasteshare tại Công ty TNHH Wanna, địa chỉ: 76A Lê Lai phường Bến Thành Quận 1 hoặc gửi e-mail đến info@tasteshare.net